home marketing filosofie 4 keer w portfolio contact

waarom 1
 
Waarom externe ondersteuning?

Bij de ontwikkeling, vertaling en implementatie van sales & marketing strategieën kan de betrokkenheid van een externe deskundige op verschillende manieren van waarde zijn:


  • hij of zij biedt u brede, toepasbare sales- & marketingkennis en -ervaring vanuit andere branches en bedrijfsomgevingen.
  • het brengt interne focus en prioriteit met zich mee en heeft vaak een katalyserende werking (vreemde ogen dwingen immers).
  • hij of zij vertegenwoordigt de onafhankelijke rol die vaak essentieel is in het bereiken van draagvlak bij de verschillende betrokken mensen en afdelingen.
  • er wordt gebruik gemaakt van een pragmatische en projectmatige aanpak, en van bewezen methodieken.